Πληρωμές Φόρου Εισοδήματος 2017


Απόσπασμα απο την εκπομπή του ΣΚΑΙ Online στις 27-7-2017 με θέμα τις πληρωμές του φόρου εισοδήματος για το 2017.